Alacağın Likit Olması Ne Demek

alacağın likit olması ne demek

Alacağın Likit Ve Muayyen Olması Ne Demek?

Genel bir terim olarak “likit alacak”, “tutarı belli, bilinen ve hesaplanabilen alacak” anlamına gelmektedir.

Işçilik Alacakları Likit Midir?

Somut olayda, çalışanın kıdemi ve maaşı gibi hesaplama unsurları işveren tarafından bilindiğinden veya belirlenebildiğinden, talebin likit olmadığı söylenemez.

Icra Inkâr Tazminatı Hangi Hallerde Istenir?

Başka bir deyişle, icra inkar tazminatı sadece ilamsız icra takiplerinde uygulanabilir. Ret tazminatı alabilmek için “geçerli” bir “ilamsız icra takibi” yapılmış olması, borçlunun itirazı üzerine takibin durmuş olması ve bunun üzerine alacaklının “süresinde” itirazın iptali davası açmış olması gerekmektedir.

Davalı Icra Inkar Tazminatı Isteyebilir Mi?

Tenfizin reddine ilişkin bir karar verilebilmesi için tarafların bunu açıkça talep etmesi gerekir. Talep edilmemesi halinde mahkeme re’sen tenfizin reddine karar veremez.